<div align="center"> <h1>III LO Wałbrzych</h1> <h3>III LO Wałbrzych</h3> <p>III LO Wałbrzych</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://3lo.walbrzych.pl/" rel="nofollow">http://3lo.walbrzych.pl/</a></p> </div>